Ne Öneriyoruz?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Danışmanlığı kapsamında; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin kanuna uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla; kurumunuz tarafından alınması gereken teknik ve idari tedbirlere ilişkin uyum çalışmaları konusunda size destek oluyoruz.

KVKK Proje Yaklaşımımız

Fizibilite ve Veri Envanteri Çalışması

Birlikte geçireceğimiz uyum süreci dahilinde; kurumunuz yapısını ve iş süreçlerini analiz edecek, bu doğrultuda bir Kişisel Veri Envanteri hazırlayacağız.

 • Kurum Yapısı Analiz Edilecek
 • Kişisel Veriye Konu Olan İş Süreçleri Detaylandırılacak
 • Bilgi Sistemleri Altyapısının Durumu Belirlenecek
 • Kişisel Veri Envanteri Hazırlanacak
 • Tedarikçi İlişkileri Belirlenecek

Dökümantasyonun Oluşturulması ve Eksikliklerin Güncellenmesi

Gerekli dökümanların oluşturulması, sözleşme ve kişisel veriye konu olan matbuların incelenerek güncellenmesi, aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gibi konularda güncellemeler yapacağız.

 • Kişisel Veri Koruma Politikası Oluşturulacak

 • Sözleşmeler İncelenecek ve Güncellenecek

 • Yükümlülükler için Gereklilikler Sağlanacak

 • Kurum içi Veri Koruma Süreçleri Oluşturulacak

 • Tüm Personele Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri Verilecek

 • Bilgi Sistemleri Güvenliği için Teknik Öneriler Yapılacak

VERBİS Evraklarının Düzenlenmesi ve Kayıt

Tüm süreç kurum tarafından atanan Sorumlu Kişi ile birlikte yürütülecek, çalışmaların tamamlanması sonrası kurumunuzun VERBİS kaydı birlikte yapılacaktır.

 • Başvuru için Gerekli Evraklar Hazırlanacak

 • Kayıt Süreci Birlikte Başlatılacak
 • Kayıt Sonrası Evrakların Kurula İletilmesi Sağlanacak
 • Veri Kategori ve İşleme Süreçleri Tamamlananacaktır

Bilgi Sistemleri

Detaylar

KVKK

Detaylar

Dijital Pazarlama

Detaylar

Kreatif Çözümler

Detaylar

Bize Yazın

Adınız *
Soyadınız *
Email Adresiniz*
Telefon Numaranız
Merak ettiğiniz konu nedir?

İlgi duyduğunuz alan:

Lütfen merak ettiniz konu başlığını belirtin Diğer

İlgi duyduğunuz alan:

Lütfen merak ettiniz konu başlığını belirtin Diğer

İlgi duyduğunuz alan:

Lütfen merak ettiniz konu başlığını belirtin Diğer

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğü Metni